3.6
ستاسو درجه
درجه
سرکونه اوسط 3.6 / 5 بهر 7
رتبو
5th ، دا میاشتنی 7K لیدونه لري
د بدیل
동아리، ډرامه کوینز، تیاتر ټولنه
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا