2.9
ستاسو درجه
درجه
د نڅا څانګې ښځینه سنبیز اوسط 2.9 / 5 بهر 8
رتبو
45th ، دا میاشتنی 6.5K لیدونه لري
د بدیل
نڅا او میرمنې، بالریینو
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا