2
ستاسو درجه
درجه
د نڅا څانګې ښځینه سنبیز په اوسط ډول 2 / 5 بهر 3
رتبو
83rd ، دا 1.2K میاشتني لیدونه لري
د بدیل
نڅا او میرمنې، بالریینو
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا