1
ستاسو درجه
درجه
یخ مینه په اوسط ډول 1 / 5 بهر 1
رتبو
N/A ، دا 316 میاشتني لیدونه لري
د بدیل
اوسمهال کول
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا