0
ستاسو درجه
رتبو
N/A ، دا 550 میاشتني لیدونه لري
د بدیل
جادوګره ، 30 کلنه ، 마녀 ، 30
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا