3.1
ستاسو درجه
درجه
پانټي نوټ اوسط 3.1 / 5 بهر 25
رتبو
3rd ، دا 6K میاشتني لیدونه لري
د بدیل
د
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا