3.7
ستاسو درجه
درجه
په زړه پوری نوې نړۍ په اوسط ډول 3.7 / 5 بهر 3
رتبو
17th ، دا میاشتنی 4.4K لیدونه لري
د بدیل
신세계 신세계 ، په زړه پوری نوې نړۍ ، زړوره نوې نړۍ (ګونجیسن)
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا