3
ستاسو درجه
درجه
دوه ګونی استوګنځی اوسط 3 / 5 بهر 5
رتبو
N/A ، دا 711 میاشتني لیدونه لري
د بدیل
두집살림 ; دوه کورنۍ
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا