2
ستاسو درجه
درجه
دوه ګونی استوګنځی په اوسط ډول 2 / 5 بهر 1
رتبو
N/A ، دا 1.1K میاشتني لیدونه لري
د بدیل
두집살림 ; دوه کورنۍ
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا