3.5
ستاسو درجه
درجه
بد سړی (موجو) اوسط 3.5 / 5 بهر 2
رتبو
N/A ، دا 3.5K میاشتني لیدونه لري
د بدیل
나쁜 남자
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا