3.7
ستاسو درجه
درجه
د مور ښکار اوسط 3.7 / 5 بهر 3
رتبو
76th ، دا میاشتنی 10.9K لیدونه لري
د بدیل
Friend 엄마 ، د ملګري مور
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا