4
ستاسو درجه
درجه
د نوم لیکنې شمیره اوسط 4 / 5 بهر 2
رتبو
N/A ، دا 2.1K میاشتني لیدونه لري
د بدیل
زر کوه
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا