5
ستاسو درجه
درجه
د هوښيار موټر چلوونکي ژوند اوسط 5 / 5 بهر 1
رتبو
N/A ، دا 0.9K میاشتني لیدونه لري
د بدیل
اوسمهال کول
لیکوال
اوسمهال کول
هنرمند
اوسمهال کول
ډول (ډولونه)
ډول
اوسمهال کول